Xúc Xích Vealz C.P 500g


Xúc Xích Vealz C.P 500g


Mã sản phẩm: 00028765

Giá khuyến mại: 60.900 ₫/Gói  (-14%)

Giá bán thường: 70.900 ₫/Gói

Số lượng:   / Gói