Xúc xích Heo Cao Bồi - Xốt Tôm Sữa Rộp Rộp Kiểu Hawai 78g


Xúc xích Heo Cao Bồi - Xốt Tôm Sữa Rộp Rộp Kiểu Hawai 78g


Mã sản phẩm: 00047691

Giá khuyến mại: 9.000 ₫/Ly  (-14%)

Giá bán thường: 10.500 ₫/Ly

Số lượng:   / Ly