Xúc Xích Frankfurter C.P 500g


Xúc Xích Frankfurter C.P 500g


Mã sản phẩm: 00028760

Giá khuyến mại: 55.000 ₫/Gói  (-16%)

Giá bán thường: 65.500 ₫/Gói

Số lượng:   / Gói