Chân Giò Muối 500g Life Food


Chân Giò Muối 500g Life Food


Mã sản phẩm: 00014467

Giá khuyến mại: 129.900 ₫/Gói  (-7%)

Giá bán thường: 139.500 ₫/Gói

Số lượng:   / Gói