"Cá Nục Hoa ( Sapa Ít Béo) 0,4-0,7 Kg Mhl"


"Cá Nục Hoa ( Sapa Ít Béo) 0,4-0,7 Kg Mhl"


Mã sản phẩm: 00015367

Giá khuyến mại: 55.500 ₫/Kg  (-11%)

Giá bán thường: 62.500 ₫/Kg

Số lượng:   / Kg