Gà Ta Nguyên Con Cp


Gà Ta Nguyên Con Cp


Mã sản phẩm: 00011204

Giá khuyến mại: 99.000 ₫/Kg  (-9%)

Giá bán thường: 109.000 ₫/Kg

Số lượng:   / Kg