Đùi Tỏi Gà Cp


Đùi Tỏi Gà Cp


Mã sản phẩm: 00011960

Giá khuyến mại: 86.500 ₫/Kg  (-13%)

Giá bán thường: 99.500 ₫/Kg

Số lượng:   / Kg