Kiwi Zespri Vàng (Xx New Zealand)


Kiwi Zespri Vàng (Xx New Zealand)


Mã sản phẩm: 00015423

Giá khuyến mại: 174.500 ₫/Kg  (-17%)

Giá bán thường: 209.000 ₫/Kg

Số lượng:   / Kg