Bưởi Hồng Da Xanh Túi Lưới


Bưởi Hồng Da Xanh Túi Lưới


Mã sản phẩm: 00009767

Giá khuyến mại: 41.900 ₫/Kg  (-41%)

Giá bán thường: 71.500 ₫/Kg

Số lượng:   / Kg