Cá Ngừ Ngâm Dầu 115/175g MDHL


Cá Ngừ Ngâm Dầu 115/175g MDHL


Mã sản phẩm: 00004370

Giá khuyến mại: 29.700 ₫/Hộp  (-10%)

Giá bán thường: 32.900 ₫/Hộp

Số lượng:   / Hộp